Dasar Privasi

Dasar Privasi PrimeXBT merangkumi peraturan dan prinsip menyeluruh untuk pengendalian, perlindungan, dan penggunaan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada penggunanya. Peraturan-peraturan ini direka untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang, melindungi privasi pengguna, dan mengekalkan ketelusan dalam amalan pemprosesan data. Berikut adalah penjelasan terperinci bagi setiap poin yang digariskan dalam dasar privasi:

 1. Pengumpulan Data dan Tujuan

PrimeXBT mengumpul maklumat peribadi yang diperlukan untuk memenuhi obligasi kontrak, mematuhi keperluan undang-undang, menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh pengguna, meningkatkan tawaran perkhidmatan, memperibadikan pengalaman pengguna di platform, dan memastikan keselamatan perkhidmatannya. Koleksi data peribadi ini membolehkan PrimeXBT menyampaikan, memperibadikan, dan meningkatkan perkhidmatannya berdasarkan interaksi pengguna dan keutamaan.

 1. Jenis Data yang Dikumpulkan
 • Maklumat Umum: Ini termasuk pengenal unik, jenis dan tetapan pelayar, jenis dan tetapan peranti, maklumat sistem operasi, maklumat rangkaian mudah alih, nombor versi aplikasi, dan butiran interaksi pengguna dengan perkhidmatan.
 • Maklumat Khusus Pelanggan: Untuk membuat akaun, pengguna harus menyediakan nama pengguna, emel, dan kata laluan. PrimeXBT mungkin juga meminta maklumat tambahan seperti nama, nama keluarga, butiran hubungan, tarikh lahir, maklumat kewangan, pekerjaan, data lokasi, pengalaman perdagangan, dan toleransi risiko untuk menyediakan perkhidmatan yang disesuaikan.
 • Tindakan yang Diambil di Platform: Maklumat mengenai produk yang diperdagangkan, data perdagangan dan pelaburan sejarah, keutamaan pengguna terhadap produk dan perkhidmatan tertentu, serta interaksi pengguna dalam platform.
 • Dokumen KYC: Untuk pematuhan terhadap undang-undang anti-pengubahan wang haram, PrimeXBT mungkin meminta dokumen pengenalan seperti pasport, lesen memandu, kad pengenalan negara, bil utiliti, pengesahan sumber dana, dan dokumen lain yang relevan.
 1. Penggunaan Kuki

PrimeXBT menggunakan kuki untuk membezakan pengguna, meningkatkan pengalaman laman web, dan untuk tujuan analitikal. Dengan mengunjungi dan menggunakan laman web PrimeXBT, pengguna bersetuju dengan penggunaan kuki, yang membantu platform untuk menyediakan kandungan dan iklan yang lebih peribadi.

 1. Penggunaan Maklumat Peribadi

Maklumat yang dikumpul digunakan untuk menyediakan, mengekalkan, dan memperbaiki perkhidmatan, memenuhi permintaan pengguna, menjalankan penyelidikan dan pembangunan perkhidmatan baru, mengesan dan mencegah aktiviti penipuan, memperibadikan perkhidmatan termasuk iklan bertarget, dan berkomunikasi dengan pengguna tentang produk, perkhidmatan, tawaran, dan acara.

 1. Pendedahan Maklumat Peribadi

PrimeXBT mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga, broker pengenalan, gabungan, pemproses pembayaran, juruaudit, pihak berkuasa pengawalseliaan, dan lain-lain sebagaimana yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatannya, mematuhi obligasi undang-undang, atau dengan persetujuan pengguna. Ini termasuk berkongsi maklumat untuk perkhidmatan pentadbiran, IT, analitik, kewangan, pematuhan peraturan, dan pengoptimuman pemasaran.

 1. Pemindahan Data Antarabangsa

Data peribadi mungkin dipindahkan dan diproses di negara-negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). PrimeXBT memastikan bahawa pemindahan tersebut dilakukan dengan selamat dan mengikut keperluan undang-undang serta piawaian dasar privasi.

 1. Langkah Perlindungan Data

PrimeXBT berkomitmen untuk melaksanakan dan mengekalkan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tahap keselamatan yang sesuai dengan risiko, melindungi data peribadi daripada pemusnahan secara tidak sengaja atau tidak sah, kehilangan, pengubahan, pendedahan tanpa kebenaran, atau akses.

 1. Hak Pengguna

Pengguna mempunyai hak berkaitan dengan data peribadi mereka, termasuk hak untuk diberitahu tentang pengumpulan data, mengakses data peribadi mereka, meminta pembetulan data yang tidak tepat, dan lain-lain. PrimeXBT menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk melaksanakan hak-hak ini.

 1. Pindaan Dasar

PrimeXBT berhak untuk mengubah Dasar Privasi seperti yang diperlukan. Pengguna akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan penting melalui kemas kini yang diterbitkan di laman web atau melalui emel.

 1. Maklumat Perhubungan

Untuk pertanyaan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi, pengguna boleh menghubungi PrimeXBT melalui butiran kontak yang disediakan, memastikan saluran komunikasi mengenai hal-hal privasi.

Tinjauan terperinci ini merangkumi komitmen PrimeXBT terhadap privasi, perlindungan data, dan pematuhan kepada standard peraturan, memastikan bahawa maklumat peribadi pengguna diuruskan dengan penuh kehati-hatian dan ketelusan.